Sherlyn Chopra 100 Votes35%
Veena Malik 25 Votes8%
Rozlyn Khan 5 Votes1%
Poonam Pandey 30 Votes10%
Nisha Yadav 4 Votes1%
Sunny Leone 48 Votes17%
Sofia Hayat 5 Votes1%
Madhavi Sharma 3 Votes1%
Madhurima Tully 5 Votes1%
Yasmeen Khan 53 Votes19%

Total Votes : 278

Thanks for taking this poll.