Palolem, Goa
13%

Gokarna, Karnataka
4%

Tarkarli, Maharashtra
6%

Ahmedpur Mandvi Beach, Gujarat
0%

Payyambalam Beach, Kerala
3%

Anjuna Beach, Goa
14%

Auroville Beach, Puducherry
1%

Radhanagar Beach, Havelock Island
12%

Karwar Beach, Karnataka
3%

Kovalam, Kerala
5%

Ganapatipule Beach, Maharashtra
15%

Puri Beach, Odisha
7%

Tharangambadi, Tamil Nadu
1%

Mandarmani, West Bengal
2%

Dwarka Beach, Gujarat
2%

Rushikonda, Andhra Pradesh
3%
Total Votes : 4706